Διαγραφή προστίμου λόγω ολοκληρωμένης υπαγωγής στο Ν.4178/13 - Ν.4495/17

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302683, 2313302687
Fax.: 2313302690


Files
  1. Αίτηση (Template)
  2. Βεβαίωση ολοκληρωμένης υπαγωγής στο Ν.4178/13 - Ν.4495/17
  3. Υπ. Δήλωση ότι τα πρόστιμα των οποίων αιτούμαι τη διαγραφή αφορούν το ακίνητο που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4178/13 - Ν.4495/17
  4. Περαιτέρω δικαιολογητικά, π.χ. σχέδια
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.