Χορήγηση αντιγράφων φακέλου δήλωσης του Ν.3843/10

Σημειώνεται ότι αν δεν προσέλθετε εντός είκοσι (20) ημερών για την παραλαβή των αντιγράφων, η αίτησή σας τίθεται στο Αρχείο.

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302683, 2313302687
Fax.: 2313302690


Files
  1. Αίτηση (Template)
  • In order to proceed with ticket creation you have to sign in from here.For new user registration, please select this link.