Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236 Τηλ.: 2313 301080 Fax.: 2310 347161 Στα σχέδια των μηχ... More

Files
  1. Αίτηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου (Template)
  2. Δήλωση αποδοχής ορισμού υπεύθυνου τήρησης των Όρων Λειτουργίας (Template)
  3. Πράξη διορισμού υπεύθυνου για ΟΕ & ΕΕ (Template)
  4. Πράξη διορισμού υπεύθυνου (Template)
  5. Υπ. δήλωση αποδοχής Υγ. υπεύθυνου (Template)
  6. Υπ. δήλωση για αριθμό υπεύθυνων (Template)
  7. Υπ. δήλωση για τη νέα δραστηριότητα (Template)
  8. Υπ. δήλωση περί μη καταδίκης (Template)
  9. Υπ. δήλωση αποδοχής υπεύθυνου (Template)
Back to ticket categories