Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236 Τηλ.: 2313 301080 Fax.: 2310 347161 Με βάση τη Νομοθεσ... More

Files
  1. Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης λόγω παρέλευσης 15νθήμερουρου (Template)
  2. Παράρτημα Α - Αίτηση για βεβαίωση εγκατάστασης (Template)
  3. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη (Template)
  4. Υπεύθυνη υγ. ενδιαφερομένου (Template)
Back to ticket categories