Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... More

Files
  1. Απαιτείται παρουσία και των δύο γονέων με στοιχεία ταυτότητας
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις
  3. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
Back to ticket categories