Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... More

Files
  1. Αίτηση (Template)
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής
  3. Στοιχεία Ληξιαρχικής πράξης Θανάτου
Back to ticket categories