Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... More

Files
  1. Αίτηση (Template)
  2. Υπεύθυνες Δηλώσεις των συζύγων
  3. Ληξιαρχικής πράξης γάμου
  4. Φωτοτυπίες των αστυνομικών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων ή αδειών παραμονής
Back to ticket categories