Η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η παραλαβή των αντίστοιχων Πιστοποιητικών γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στο γραφείο Ληξιαρχείου της αρμόδιας Δημοτικής Ενότητας: Ληξιαρχ... More

Files
  1. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειςα παραμονής των γονέων
  2. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση περί της υιοθεσίας
  3. Πιστοποιητικό Γραμματέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
  4. Έκθεση Επίδοσης
  5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  6. Αρχική ληξιαρχική πράξη του τέκνου
  7. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου
  8. Φωτοτυπία Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου
  9. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο γονέων (π.χ. Ε1)
Back to ticket categories