Υποβολή Αίτησης

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να α... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση από το Προξενείο όπου θα αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του μέλλοντος συζύγου στα Ελληνικά και στα Λατινικά (Υπόδειγμα)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση (στην οποία θα αναφέρεται ο βαθμός γάμου και η μη ύπαρξη κωλύματος για την τέλεση του) (Υπόδειγμα)
  3. Εξουσιοδότηση (σε συγγενικό, φιλικό πρόσωπο ή δικηγόρο όπως καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραλάβει την άδεια γάμου) (Υπόδειγμα)
  4. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης) ή Πιστοποιητικό Γέννησης από το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  5. Αγγελία γάμου δημοσιευμένη σε μία ημερήσια Τοπική Εφημερίδα Θεσσαλονίκης με τα ονόματα και των δύο ενδιαφερομένων στα Ελληνικά και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία (ένα αντίτυπο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε ενδιαφερόμενο)
  6. Ηλεκτρονικό Παράβολο 18 €
  7. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και τo πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας (για σύναψη γάμου με αλλοδαπό)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.