Υποβολή Αίτησης

Τα τέλη ορίζονται ως εξής: για τις Δ.Ε. Πανοράματος και Πυλαίας το ποσό των 350,00 € (300,00 € για ταφή και 50,00 € για προκαταβολή ανακομιδής οστών), για την Δ.Ε. Χορτιάτη το ποσό των 200,00 € (150,0... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΦΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ (4ΕΤΟΥΣ) ΤΑΦΗΣ ΤΑΦΟ (Υπόδειγμα)
  2. ΥΔ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
  3. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 4ΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ (Υπόδειγμα)
  4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΤΗΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ) Ή ΈΝΤΥΠΟ Ε1 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ)
  5. ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.