Υποβολή Αίτησης

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073

Περισσότερα

Δικαιολογητικά
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 4. .ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΕ ΤΟ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (Υπόδειγμα)
 5. .ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Υπόδειγμα)
 6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ (Υπόδειγμα)
 7. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ
 8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 9. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟ
 10. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΜΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ
 12. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Υπόδειγμα)
 13. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 60,00€
 14. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ)
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.