Υποβολή Αίτησης

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073 Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Υπόδειγμα)
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΕ ΤΟ Α.Φ.Μ. ΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (Υπόδειγμα)
  5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
  6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΜΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.