Υποβολή Αίτησης

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073

Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση του κατασκευαστή με τα στοιχεία του τάφου και του ενταφιασμένου (Υπόδειγμα)
  2. Αποδεικτικό ΑΦΜ
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.