Υποβολή Αίτησης

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073
Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.