Υποβολή Αίτησης

Δήλωση Μη Ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου Ενημερώνει το αντίστοιχο αρχείο έτσι ώστε τα ακίνητα να συμπεριληφθούν στους σχετικούς ετήσιους φορολογικούς καταλόγους του Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. Γ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου / μίσθωσης (αν είναι μισθωμένο)
  3. Αίτηση διακοπής σύνδεσης παροχής ηλ. ρεύματος
  4. Τελικός λογαριασμός ρεύματος
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.