Υποβολή Αίτησης

Υπ. Δήλωση εμβαδού επιφάνειας ακινήτου για ηλεκτροδότηση εργοταξίου Διαβιβάζεται στην Επιτροπή Εμβαδομέτρησης η οποία βεβαιώνει την κατάθεση ακριβούς αντιγράφου της υπεύθυνης δήλωσης τ.μ. του άρθρου 2... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου
  3. Οικοδομική άδεια (Θεώρηση αποπεράτωσης)
  4. Φωτοτυπία ηλεκτρολογικού σχεδίου με τον Αριθμό Παροχής
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.