Υποβολή Αίτησης

Χορήγηση Φωτοαντιγράφων Οικοδομικής Άδειας Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο και διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία.  Απαιτείται η σύνδεσή σας μέσω TAXISNET στις Ηλεκτρο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.