Υποβολή Αίτησης

Οι αιτήσεις προς την Δημοτική Αστυνομία εξυπηρετούνται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα