Υποβολή Αίτησης

Η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ανασυστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 και λειτουργεί στο δήμο μας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Διεύθυνσης Δη... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δικαιολογητικά ένστασης
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.