ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

H αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί εντός δύο ημερών από την ταφή.


Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (ΑΡΘΡΟ 2ο Α. Γενικοί κανόνες):

«Στα κοιμητήρια του δήμου ενταφιάζονται όλοι οι θανόντες δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από σχετικό δημόσιο έγγραφο (όπως εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας) ανεξαρτήτως αν ήτο ημεδαπός ή αλλοδαπός, χριστιανός ή μη».


Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073


Δικαιολογητικά
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΦΗΣ ΣΕ 4ΕΤΟΥΣ ΤΑΦΟ (Υπόδειγμα)
 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
 5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΟΥ (Υπόδειγμα)
 6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Υπόδειγμα)
 7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΟΣΟΥ: ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 ΕΥΡΩ ( 300,00 ΓΙΑ ΤΑΦΗ ΚΑΙ 50,00 ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ). ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200,00 ΕΥΡΩ ( 150,00 ΓΙΑ ΤΑΦΗ ΚΑΙ 50,00 ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ)
 8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
 9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ
 10. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΗ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΔΟΥ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.