ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη,

«Η Παράταση του χρόνου ενταφιασμού είναι δυνατή - «δικαίωμα» πέραν λήξη της υποχρεωτικής τετραετούς ταφής και επιτρέπεται μέχρι ένα (1) συν ένα (1) το πολύ έτη, κατόπιν γραπτού αιτήματος των συγγενών στο τμήμα κοιμητηρίων και σχετικής έγκρισης από τον Πρόεδρο της δημοτικής/τοπικής κοινότητας, αφού γίνει εκτίμηση της δυνατότητας παραµονής λόγω ύπαρξης διαθέσιµου χώρου στα κοιμητήρια.

Οι συγγενείς/ υπόχρεοι των νεκρών υποχρεούνται με δική τους φροντίδα και ευθύνη να μεριμνήσουν σε διάστημα τριών (3) μηνών πριν από τη λήξη του τετραετούς υποχρεωτικού ενταφιασμού ή μετά από παράταση που έχουν λάβει να τακτοποιήσουν την παράταση της ταφής, η οποία αποδεικνύεται με το τέλος που έχει καταβληθεί και συντελείται (εκ νέου) μόνον με την καταβολή του αντίστοιχου δικαιώματος-τέλους.»


Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073


Δικαιολογητικά
  1. .ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα)
  2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
  5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Υπόδειγμα)
  6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 150,00€
  7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.