ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

1. Η αίτηση για φύλαξη οστών σε οστεοθυρίδα, ακολουθεί την αίτηση εκταφής.

2. Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κοιμητηρίων στο οστεοφυλάκιο ενός κοιμητηρίου µπορούν να τοποθετηθούν οστά από άλλα κοιμητήρια  εντός ή εκτός του ∆ήµου κατά τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας και εφόσον σε εκείνα δεν υπάρχει διαθέσιµος χώρος ή δεν υπάρχει ακόµη οστεοφυλάκιο. Η παραλαβή των οστών από άλλα Κοιμητήρια εκτός ορίων του δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη,  ενεργείται μόνο κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών. Η παραλαβή των οστών γίνεται με την προϋπόθεση ότι τα οστά θα είναι απολυμασμένα και θα συνοδεύονται από την σχετική άδεια της Δ/νσης Υγιεινής.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301069, 2313 301073


Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ (Υπόδειγμα)
  2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
  5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Υπόδειγμα)
  6. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 20,00€
  7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.