Αίτηση για απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19

Η ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή της παραπάνω αίτησης δεν θα κλείσει και θα παραμείνει ανοιχτή και μετά την άρση περιορισμών λειτουργίας των επιχειρήσεων. Καλό θα είναι να υποβάλλεται μία αίτηση για το συνολικό διάστημα, προς διευκόλυνση τόσο των αιτούντων την απαλλαγή των τελών όσο και της Υπηρεσίας.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (κινήσεις ταμειακής μηχανής, ισοζύγια, κλπ.).

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εσόδων:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 301081, 2313 301082, 2313 301083, 2313 301080
Fax.: 2310 347161


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων – Εργοδοτών», που υποβλήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ»
  3. Εξοφλημένοι Λογαριασμοί των Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το χρονικό διάστημα διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης
  4. Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Υπόδειγμα)
  5. Λοιπά δικαιολογητικά
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.