Αίτηση για απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19

Η ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή της παραπάνω αίτησης δεν θα κλείσει και θα παραμείνει ανοιχτή και μετά την άρση περιορισμών λειτουργίας των επιχειρήσεων. Καλό θα είναι να υποβάλλεται μία αίτηση για το συνολικό διάστημα, προς διευκόλυνση τόσο των αιτούντων την απαλλαγή των τελών όσο και της Υπηρεσίας.

Στις αιτήσεις που θα υποβληθούν για την απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19, θα πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, ο αριθμός παροχής ρεύματος, το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως εμφανίζονται παρακάτω.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών (κινήσεις ταμειακής μηχανής, εκτυπώσεις Ισοζυγίων Ομάδας 7 για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία ή εκτυπώσεις Βιβλίου Εσόδων για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία, κλπ.), εφόσον κρίνει ότι είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των αιτήσεων.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων απαλλαγής Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού θα έχουν οι Επιχειρήσεις που διέκοψαν στο σύνολο των δραστηριοτήτων τους τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19.

- Δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσες επιχειρήσεις λειτουργούν με πακέτο delivery, take away, click away, κλπ. ακόμη και αν τυπικά έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή Δημόσιας Αρχής.
- Δεν θα δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής των ανωτέρω τελών οι επιχειρήσεις που λειτουργούσαν κατά την διάρκεια της πανδημίας και θεωρούνται πληττόμενες από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Η υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται στην παρούσα πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στην αντίστοιχη κατηγορία e-ΕΣΟΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος, Πυλαίας και Χορτιάτη, ανάλογα με τα διοικητικά όρια που υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση.

Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Εσόδων ΔΕ Χορτιάτη:
Κοινότητα Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 1, Ασβεστοχώρι, TK 57010
Τηλ.: 2313302026
Email.: esoda.asvestohori@pilea-hortiatis.gr


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (συνοδεύεται από Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων) (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων – Εργοδοτών», που υποβλήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ»
  3. Εξοφλημένοι Λογαριασμοί των Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το χρονικό διάστημα διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης
  4. Λοιπά δικαιολογητικά
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.