Χορήγηση Φωτοαντιγράφων Οικοδομικής Άδειας

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ενδιαφερόμενο και διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία. 
Απαιτείται η σύνδεσή σας μέσω TAXISNET στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από 1/11/2020 η χορήγηση φωτοαντιγράφων οικοδομικών αδειών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Στην ηλεκτρονική φόρμα συμπληρώνετε υποχρεωτικά:
- Στο πεδίο "Τρόπος Αποστολής", την "Επισύναψη στο Αποτέλεσμα Αίτησης".
- Στο πεδίο "Περιγραφή", την χρήση των φωτοαντιγράφων, π.χ. για ρυθμίσεις του Ν.4495 ή για συμβολαιογραφική χρήση ώστε τα φωτοαντίγραφα να δοθούν ψηφιακά υπογεγραμμένα
Ο αιτών συμπληρώνει το υπόδειγμα της αίτησης και το ανεβάζει με φυσική ή ψηφιακή υπογραφή στο σύστημα.
Στο μενού "Οι Αιτήσεις μου", ο αιτών παρακολουθεί την εξέλιξη της αίτησης αφού την επιλέξει.
Στην ενότητα "Αποτέλεσμα Αίτησης" μεταφορτώνονται τα ζητούμενα έγγραφα/σχέδια.
Στην ενότητα "Μηνύματα", ο αιτών και η υπηρεσία ανταλλάσσουν μηνύματα σχετικά με την αίτηση (ΜΗΝ αποστέλλετε emails στην ηλεκ. διεύθυνση [email protected]).Στοιχεία Επικοινωνίας Αρχείου Οικοδομικών Αδειών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κτίριο Αρχείου, Δελφών 37, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2316019422
Email: [email protected]

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302655, 2313302680, 2313302656
Email: [email protected]

Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού:
Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313302689, 2313302657, 2313302686


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.