Στοιχεία Επικοινωνίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
Θερμοπυλών 1, Πυλαία, TK 55535
313 302700, 2313 302708, 2313 302709
Fax.: 2310 334191

Σημείωση: Για τα τοπογραφικά διαγράμματα παρακαλείστε να διασφαλίζετε ότι θα απεικονίζονται:
α) θέσεις και σχεδιασμός υποδοχής κάδων απορριμμάτων
β) θέσεις και σχεδιασμός δενδροδόχων διαστάσεων ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου
γ) σχεδίαση καμπύλων προσαρμογών στις συμβολές κρασπέδων πεζοδρομίων μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία
δ) θέσεις και σχεδιασμός ραμπών για Α.μ.Ε.Α.

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα, υπογεγραμμένα, στα οποία θα απεικονίζονται τα κράσπεδα-πεζοδρόμια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όρους
  3. Σκαρίφημα δενδροδόχου
  4. Σχεδίαση - διαστάσεις (σκαριφήματα) ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες ή Εισόδου-Εξόδου οχημάτων σε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης εντός των ακινήτων (Υπόδειγμα)
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.