Στοιχεία Επικοινωνίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
Θερμοπυλών 1, Πυλαία, TK 55535
313 302700, 2313 302708, 2313 302709
Fax.: 2310 334191

Για την χορήγηση από τον Δήμο Άδειας Στάθμευσης Αναπηρικού Οχήματος παρά την οδό (παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου), πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοτυπίες.

Μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Υπηρεσία μας
 • Θα διενεργήσει αυτοψία
 • Θα συντάξει Τεχνική Έκθεση - Εισήγηση προς τον Αντιδήμαρχο της αρμόδιας Διεύθυνσης με διαβιβαστικό προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 • Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής θα εκδόσει προς δημοσίευση σχετική απόφαση την οποία μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου θα διαβιβάσει προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκδόσει την τελική σχετική Τοπική Απόφαση με βάση την οποία
 • Η Υπηρεσία μας θα χορηγήσει ή όχι την σχετική άδεια στάθμευσης παρά την οδό στον ενδιαφερόμενο

Δικαιολογητικά
 1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και πλήρη στοιχεία ταχ. διεύθυνσης και επικοινωνίας (Υπόδειγμα)
 2. Δελτίο Στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α. από τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (αρμόδ.: ΠΑΠΑΦΙΛΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ, τηλ.: 2313-330.299 & τηλ.: 2313-330.220)
 3. Δημοτική Ενημερότητα του άμεσα ενδιαφερομένου ή/και του ιδιοκτήτη του ακινήτου (αναζητείται από την Υπηρεσία)
 4. Άδεια Κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος ή οχήματος εξυπηρέτησης
 5. Πρόσφατο τιμολόγιο ηλεκτροδότησης κατοικίας του ενδιαφερομένου όπου κατοικεί
 6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή του πληρεξουσίου του ότι ΑΜΕΣΑ θα ενημερώσει εγγράφως την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στις περιπτώσεις αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας, της λήξης ισχύος του Δελτίου Στάθμευσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση που θα εκλείψουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για στάθμευση αναπηρικού οχήματος παρά το κράσπεδο τη οδού
 • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.