Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Το παραγόμενο Πιστοποιητικό/Βεβαίωση διατίθεται ηλεκτρονικά. Κατόπιν επιλογής του χρήστη μπορεί να αποσταλεί και ταχυδρομικά στην ορισμένη από το χρήστη Διεύθυνση.


Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νσης Πολεοδομίας:
Κτίριο Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας
Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK 55535
Τηλ.: 2313 302686, 2313 302687
Fax.: 2313 302690

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Φωτοαντίγραφο της Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του αιτούντος
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ. Για εγγραφή νέου χρήστη πατήστε εδώ.