Η υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ανασυστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4325/2015 και λειτουργεί στο δήμο μας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας:
Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236
Τηλ.: 2313 322002


Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δικαιολογητικά ένστασης
  • Για να υποβάλετε αίτηση θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα από εδώ.