ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H αίτηση  μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθεί εντός δύο ημερών από την ταφή. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Κοιμητήριων: Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236 Τηλ.: ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΦΗΣ ΣΕ 4ΕΤΟΥΣ ΤΑΦΟ (Υπόδειγμα)
  2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
  3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1 ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ (Υπόδειγμα)
  5. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΦΟΥ (Υπόδειγμα)
  6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Υπόδειγμα)
  7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΟΣΟΥ: ΓΙΑ ΤΙΣ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 350,00 ΕΥΡΩ ( 300,00 ΓΙΑ ΤΑΦΗ ΚΑΙ 50,00 ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ). ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200,00 ΕΥΡΩ ( 150,00 ΓΙΑ ΤΑΦΗ ΚΑΙ 50,00 ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ)
  8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΣΥΓΓΕΝΗ
  9. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΩΝ
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων