Αίτηση για απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων του κορωνοϊού COVID-19 Η ηλεκτρονική υπηρεσία για την υποβολή της παραπάνω αίτησης ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (συνοδεύεται από Ενημέρωση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων) (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο της σχετικής «Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων – Εργοδοτών», που υποβλήθηκε στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ»
  3. Εξοφλημένοι Λογαριασμοί των Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το χρονικό διάστημα διακοπής ή αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης
  4. Λοιπά δικαιολογητικά
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων