Χορήγηση Φωτοαντιγράφων Οικοδομικής Άδειας Σημειώνεται ότι αν δεν προσέλθετε εντός τριάντα (30) ημερών για την παραλαβή των αντιγράφων, θα θεωρείται ότι δεν ενδιαφέρεστε και η αίτησή σας θα τοποθετείτ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων