Γενική Αίτηση προς το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, TK... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων