Χορήγηση αντιγράφων Πράξης Τακτοποίησης Σημειώνεται ότι αν δεν προσέρχεστε εντός δέκα (10) ημερών για την παραλαβή των αντιγράφων, θα θεωρείται ότι δεν ενδιαφέρεστε και η αίτησή σας θα τοποθετείται στ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων