Χορήγηση Βεβαίωσης Χρήσεων Γης Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα ακινήτου
  3. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αρχικών εγγράφων Εθνικού Κτηματολογίου
  4. Απόσπασμα χάρτη και υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την απόσταση από πλησιέστερο οικισμό (για βεβαιώσεις εκτός σχεδίου)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων