Χορήγηση Πιστοποιητικού Υποβολής Δήλωσης Ιδιοκτησίας Ν.2242/1994 Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Κοινό... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων