Σύνταξη Πράξης Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού: Κοινότητα Πυλαίας, Κ. Παλαιο... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων