Χορήγηση Βεβαίωσης Ορών Δόμησης / Ισχύουσας Ρυμοτομίας Για τη χορήγηση βεβαίωσης ισχύουσας ρυμοτομίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομισθεί πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, με προδιαγραφές... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, με προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράμματος Αδείας Δόμησης
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων