Αίτημα Τροποποίησης Ισχύουσας Ρυμοτομίας Μαζί με την αίτηση, θα πρέπει υποχρεωτικώς να προσκομίζονται, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην §2 άρθρο 32 του Ν. 4067/2012, ως τροποποιήθηκε και ισχύει.... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δικαιολογητικά που αναφέρονται στην §2 άρθρο 32 του Ν. 4067/2012, ως τροποποιήθηκε και ισχύει
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων