Χορήγηση Βεβαίωσης Ισχύος/Τελεσιδικίας Πράξης Τακτοποίησης & Αναλογισμού Αποζημίωσης Οικοπέδων Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Δόμησης και ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων