Χορήγηση Βεβαίωσης Ισχύος/Τελεσιδικίας Πράξης Εφαρμογής / Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομ... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων