Ο Δήμος μας διαθέτει σήμερα πληθώρα χώρων Πολιτισμού σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Το Πληροφοριακό Σύστημα «BOOKING - Διαχείρισης Κρατήσεων Χώρων Πολιτισμού-Αθλητισμού» προσφέρει στους πολίτες ένα ε... Περισσότερα
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων