Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του δήμου μας, "EasyPay", είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα  διαχείρισης της ηλεκτρονικής είσπραξης δημοτικών οφειλών είτε βεβαιωμένων είτε σε ρύθμιση. Με μία απλή εγγραφή στη... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. EasyPay - Εγχειρίδιο Χρήσης για Πολίτες (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων