Στοιχεία Επικοινωνίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών: Θερμοπυλών 1, Πυλαία, TK 55535 2313 302700, 2313 302708, 2313 302709 Email: [email protected] Σημείωση: Για τα τοπογραφικά διαγράμματα παρακα... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
  2. Δύο τοπογραφικά διαγράμματα, υπογεγραμμένα, στα οποία θα απεικονίζονται τα κράσπεδα-πεζοδρόμια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όρους
  3. Σκαρίφημα δενδροδόχου
  4. Σχεδίαση - διαστάσεις (σκαριφήματα) ραμπών για άτομα με ειδικές ανάγκες ή Εισόδου-Εξόδου οχημάτων σε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης εντός των ακινήτων (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων