Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση χορήγησης άδειας στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου (Υπόδειγμα)
  2. Δικαιολογητικά / Διαδικασία για Εντός Σχεδίου περιοχές (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων