Στοιχεία Επικοινωνίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
Θερμοπυλών 1, Πυλαία, TK 55535
2313 302700, 2313 302708, 2313 302709
Email: [email protected] Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση βεβαίωσης αρίθμησης ακινήτου (Υπόδειγμα)
  2. Αντίγραφο οικοδ. αδείας με τοπογραφικό
  3. Απόσπασμα ΚΑΕΚ
  4. Τοπογραφικό διάγραμμα
  5. Αντίγραφο συμβολαίου
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων