Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση βεβαίωσης υψομέτρων ακινήτου (Υπόδειγμα)
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων