Στοιχεία Επικοινωνίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
Θερμοπυλών 1, Πυλαία, TK 55535
313 302700, 2313 302708, 2313 302709
Fax.: 2310 334191 Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση βεβαίωσης υψομέτρων ακινήτου (Υπόδειγμα)
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων