Στοιχεία Επικοινωνίας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών:
Θερμοπυλών 1, Πυλαία, TK 55535
2313 302700, 2313 302708, 2313 302709
Email: [email protected] Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής σημείου υδροληψίας (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων