Η αίτηση εξυπηρετείται πλέον από τη νέα Ψηφιακή Πύλη Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στην διεύθυνση


https://eservices.pilea-hortiatis.gr


Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση χορήγησης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης ή ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ οχημάτων σε Εκτός Σχεδίου περιοχή (Υπόδειγμα)
  2. Δικαιολογητικά / Διαδικασία για Εκτός Σχεδίου περιοχές (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων