Αναφορά Πολεοδομικών Παραβάσεων Για τον πιστοποιημένο χρήστη, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Δ/νση... Περισσότερα

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση (Υπόδειγμα)
Επιστροφή στις κατηγορίες Αιτήσεων